Nákupný košík 0ks - 0.00 €

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny tovar.

Súhlas so spracovaním žiadosti o informácie


Týmto udeľujete súhlas spoločnosti MASANTA s.r.o. IČ 25730533 so sídlom Dolnocholupická 915/65, Praha 4, 143 00 (ďalej len „správca“), v súlade s platnými zákonmi Českej republiky, najmä s Európskym parlamentom a (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom obehu týchto údajov, ktorou sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), spracovala tieto osobné údaje:

  • e-mail
  • meno
  • priezvisko

Vaše osobné údaje budú použité ako odpoveď na informačný dotaz. Tento súhlas je platný 10 rokov.

S vyššie uvedeným spracovaním dávate výslovný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@dialekarna.cz alebo listu na kontaktovanie spoločnosti MASANTA s.r.o., Dolnocholupická 915/65, Praha 4, 143 00, Česká republika.

Upozorňujeme, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo na:

  • svoj súhlas kedykoľvek odvolať
  • požiadajte nás o spracovanie vašich osobných údajov
  • požiadať o vysvetlenie spracúvania osobných údajov
  • požadovať s nami prístup k týmto informáciám a aktualizovať ich alebo opraviť
  • požiadajte nás o vymazanie týchto osobných údajov

V prípade pochybností o súlade s povinnosťami súvisiacimi so spracovaním osobných údajov nás kontaktujte alebo na Úrade na ochranu osobných údajov.