DEZINFEKCIA RESPIRÁTOROV

Respirátory bez výmenných filtrov sú určené na jednorazové použitie. Je možné ich životnosť predĺžiť?

ČO S POUŽÍVANÝMI RESPIRÁTORY

Respirátory sú vyrobené z netkaných textílií a sú určené výhradne na jednorazové použitie. Po ich použití je nutné ich zlikvidovať. Respirátor sa dá oficiálne použiť opakovane len v prípade, ak je vybavený výmenným filtrom. Takých respirátora je však na našom trhu nedostatok. V súčasnej dobe sú obchody opäť dobre zásobené skôr jednorazovými respirátory a potom ďalšími ochrannými pomôckami, a je preto vhodné predzásobiť svoju domácnosť ich zakúpením.

NÚDZOVÁ STERILIZÁCIA RESPIRÁTOROV

Respirátor Good mask

Na začiatku pandémie COVID-19 bol nedostatok respirátorov a ďalších ochranných pomôcok, preto sa vedci snažili nájsť spôsoby, ako účinne sterilizovať použité respirátory tak, aby mohli byť napriek odporúčania výrobcov použité opakovane. Metódami, ako vydezinfikovať respirátory, bez toho aby sa výrazne znížila ich filtračnú schopnosť, sa zaoberali vedci z ČVUT a VŠCHT v Prahe.

Vedci z katedry jadrovej chémie Fakulty jadrovej a fyzikálno inžinierske ČVUT v Prahe odporúčajú niekoľko spôsobov sterilizácie, ktoré môžu ľudia uskutočniť aj v domácom prostredí. Je ale treba si uvedomiť, že táto núdzová sterilizácia respirátorov na jedno použitie znižuje ich účinnosť. Jedná sa preto výhradne o núdzovú metódu v prípade, že by boli všetky respirátory nedostupné.

1. Dezinfekcia teplom za pomoci mikrovlnnej rúry či horúcej pary

Pokiaľ má respirátor kovové časti, odstráňte ich. Respirátor navlhčite napríklad za pomoci rozprašovača. Umiestnite respirátor do mikrovlnnej rúry a sterilizujte ho podľa výkonu spotrebiča po dobu 3-5 minút. Majte sterilizovaný predmet neustále pod dohľadom pre prípad, že by došlo k jeho vzplanutia.

2. Dezinfekcia UV žiarením

Nasvieťte respirátor UV lampou. Odporúčaná doba osvietenie je 3 minúty z každej strany.

3. Chemická dezinfekcia

Pre túto dezinfekciu použite vhodný chemický prostriedok a potom nechajte respirátor oschnúť. Je dobré vedieť, že dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu síce pomáhajú účinne hubiť vírusy a baktérie, ale zároveň znižujú účinnosť filtrov v respirátora.

4. Pasterizácia

Jedná sa o suchý ohrev pri teplote 60-70 ° C počas niekoľkých desiatok minút.

5. Vyváranie

Respirátor vyvaríme rovnako ako napríklad plienky alebo rúšku.

Všetky uvedené spôsoby dezinfekcie respirátorov sú len núdzovým riešením. Respirátory je potrebné používať v súlade s informáciu od výrobcu, teda ako jednorazový ochranný prostriedok. Je teda vhodné mať respirátorov dostatočnú zásobu.